Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
    • Brak produktów w koszyku.

Aktualności

Nowości w BHP

25 września 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492). które zacznie obowiązywać z dniem 25 marca 2020 r. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac […]

Zobacz więcej

Szkolenia BHP w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Informujemy, ze prowadzimy zapisy na następne szkolenie: Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – zapraszamy do kontaktu kurs uzupełniający jednodniowy – miejsce szkolenia – Skierniewice osoby chętne proszę o kontakt zapisy tel: 510 229 550 lub tomaszkucinski@gmail.com podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń […]

Zobacz więcej

Pomoc dla korzystających z naszego sklepu

Pracodawca ma obowiązek opracować przydział odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy – wynika to z art. Art.  2376. Kodeksu Pracy który mówi: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania […]

Zobacz więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.  W dniu 2 stycznia 2020 r. weszło w życie nowe  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531). W Rozporządzeniu jest szereg nowych zwolnień dla kolejnych podmiotów które nie […]

Zobacz więcej

Ważne terminy z zakresu środowiska

30 stycznia, 30 kwietnia, 30 lipiec, 30październik:  –Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi ma obowiązek złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub […]

Zobacz więcej

BHP w zakładach pracy

Temat niby prosty ale jednak bardzo złożony. Każdy z nas zetknął się z zagadnieniami BHP lub na pewno z bhp-cem . Stad wiadomo – wiemy już o tym wszystko:) Każdy zakład podchodzi inaczej do sprawy bhp – wszystko zależy od zaangażowania kierownictwa i przeznaczonych na ten cel funduszy. Z mojego doświadczenia najwięcej w BHP zakłady […]

Zobacz więcej