Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
    • Brak produktów w koszyku.

Aktualności

Szkolenia BHP w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Informujemy, ze prowadzimy zapisy na następne szkolenie: Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – zapraszamy do kontaktu kurs uzupełniający jednodniowy – miejsce szkolenia – Skierniewice osoby chętne proszę o kontakt zapisy tel: 510 229 550 lub tomaszkucinski@gmail.com podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń […]

Zobacz więcej

Pomoc dla korzystających z naszego sklepu

Pracodawca ma obowiązek opracować przydział odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy – wynika to z art. Art.  2376. Kodeksu Pracy który mówi: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania […]

Zobacz więcej

Ważne zmiany w BHP 2019

20.07.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.07.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do obecnego zakresu regulacji w ustawie z 5.01.2011 o kierujących pojazdami, wprowadzonego art. 30 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – […]

Zobacz więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.  W dniu  24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in: prowadzenie ewidencji […]

Zobacz więcej

Ważne terminy z zakresu środowiska

30 stycznia, 30 kwietnia, 30 lipiec, 30październik:  –Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi ma obowiązek złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub […]

Zobacz więcej

BHP w zakładach pracy

Temat niby prosty ale jednak bardzo złożony. Każdy z nas zetknął się z zagadnieniami BHP lub na pewno z bhp-cem . Stad wiadomo – wiemy już o tym wszystko:) Każdy zakład podchodzi inaczej do sprawy bhp – wszystko zależy od zaangażowania kierownictwa i przeznaczonych na ten cel funduszy. Z mojego doświadczenia najwięcej w BHP zakłady […]

Zobacz więcej