Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Aktualności

Dotacje ZUS na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – BHP

Dotacje ZUS na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ruszyła kolejna edycja naboru wniosków na poprawę bezpieczeństwa i Higieny pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy fachową pomoc w przygotowaniu wniosku, Również przygotowaniu kompletu dokumentów, Wykonujemy niezbędną ocenę ryzyka zawodowego BHP według wytycznych ZUS, Katalog działań w których ZUS oferuje możliwość skorzystania z dotacji na poprawę […]

Zobacz więcej

Jak postępować z odpadami zapobiegawczymi przeciw COVID-19 w miejscu pracy

Zasady postępowania dla pracodawców stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy •odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane), •maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Mając […]

Zobacz więcej

Dodatek solidarnościowy

Została podpisana przez Prezydenta Ustawa z 19.06.2020 r. wprowadzająca dodatek solidarnościowy,  ma on wynosić 1400 zł miesięcznie i przysługiwać na trzy miesiące osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa została rozwiązana po 15 marca 2020 r. Dodatek będzie przysługiwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r. […]

Zobacz więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

  Nowe wnioski na PUE ZUS z tarczy 3 Zmiany dotyczą wniosków osób ubiegających się o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) oraz zwolnienia z opłacania składek (wniosek RDZ). I tak w pierwszym dokumencie (RSP-D) zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 […]

Zobacz więcej

Szkolenia BHP i Badania w dobie COVID 19 (koronawirus)

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Badania wstępne i kontrolne W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za […]

Zobacz więcej

Wytyczne dla zakładów w ramach odmrażania gospodarki po koronawirusie

  Od 4 maja możliwe jest wznowienie działalności: •centrów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych (z limitem osób i bez spożywania posiłków), •hoteli i pensjonatów (bez basenów i siłowni), •bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji związanych z kulturą, •rehabilitacji leczniczych. wydano szereg wytycznych celem zachowania zasad bezpieczeństwa i zapobiegania epidemii – oto niektóre wytyczne SALONY FRYZJERSKIE  SALONY […]

Zobacz więcej

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących środowiska w firmach

Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczy m.in.: –zastąpienia w art. 11a i art. 11b specustawy koronawirusowej dotychczasowych odwołań do odpowiedniego stosowania art. 11 tej ustawy innymi ustępami, tj. art. 11 ust. 6-9 i 11  […]

Zobacz więcej

Zmiany terminów sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska

16maja – Zmiana ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polega na wydłużeniu terminów na złożenie sprawozdań za 2019 […]

Zobacz więcej