Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących środowiska w firmach

  • Home

Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczy m.in.:

zastąpienia w art. 11a i art. 11b specustawy koronawirusowej dotychczasowych odwołań do odpowiedniego stosowania art. 11 tej ustawy innymi ustępami, tj. art. 11 ust. 6-9 i 11  oraz uzupełnieniu art. 11a o odwolanie do odpowiedniego stosowania art. 11a ust. 9,

zasady przywrócenia biegu terminów opisano w art. 68 ustawy nowelizującej,

dodania art. 15zzzzzy, który przedłuża termin obowiązywania decyzji uzyskanych przez posiadacza odpadów:

Częściowe wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *