Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP na różne stanowiska

Każde przedsiębiorstwo powinno dbać o to, aby szkolenia BHP były w nim prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można szybko reagować na pojawiające się zagrożenia i w miarę możliwości je eliminować. Dział BHP porusza wiele różnych zagadnień, związanych z odpowiednim zachowaniem na stanowisku pracy, stosowaniem ergonomicznych rozwiązań w zakładzie czy eliminowaniem niebezpieczeństw. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni odbyć szkolenie BHP, dzięki któremu zdobędą nową wiedzę w tym zakresie lub przypomną sobie najważniejsze elementy.

Szkolenie BHP okresowe i wstępne

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem szkoleń wstępnych, czyli odbywanych na początku pracy w danym zakładzie, oraz okresowych, czyli powtórnych, przypominających najważniejsze prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Rzetelnie prowadzimy szkolenia BHP, by rzeczywiście poprawiać bezpieczeństwo w zakładach pracy. Łódź to jeden z kluczowych obszarów naszego działania, ale świadczymy nasze usługi także w innych rejonach Polski. Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP prowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
– szkolenia wstępne – instruktaż ogólny

  • szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – w formie instruktażu
  • szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • szkolenia bhp dla osób na stanowiskach pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • szkolenia bhp dla osób pracujących przy azbeście
  • szkolenia bhp dla osób pracujących na wysokości
  • Szkolenia z zakresu systemu HACCP

Inwestycja w szkolenia bhp to inwestycja w bezpieczeństwo zakładu i pracowników.

Firma nasza jest w stanie zorganizować kursy bhp z programem ściśle dopasowanym do Państwa Profilu działalności.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.10/00031/2016.

Prowadzenie ciekawych kursów bhp na których pracownicy uczą się jednocześnie nie nudząc jest dla nas pasją. Kursy bhp organizujemy zarówno na terenie Państwa zakładu pracy jak również w salach wynajętych do tego przeznaczonych.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

O tym jak często należ przeprowadzać szkolenia bhp mówi Rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp ( Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami)

Dla kogo?

Jak często?

I szkolenie bhp
(od rozpoczęcia pracy)

II szkolenie bhp
(nie rzadziej niż)

Pracodawca

do 6 mies.

raz na 5 lat

Osoby kierujące pracownikami

do 6 mies.

raz na 5 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi

do 12 mies.

raz na 6 lat

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

do 12 mies.

raz na 5 lat

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

do 12 mies.

raz na 3 lata

lub w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych* raz w roku

Pracownicy służb bhp
i inni wykonujący te zadania

do 12 mies.

raz na 5 lat

* prace szczególnie niebezpieczne to pracę wymienione w rozdziale VI Rozporządzenia w Sprawie Ogólnych przepisów BHP (Dz.U. z dnia 29.09.2003r. nr 169 poz 1650):

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.”

W przypadku osób zainteresowanych szkoleniem w formie samokształcenia kierowanego lub e-learning prosimy o kontakt e-mail

  • Oferujemy Szkolenia Dla Firm i Klientów Indywidualnych.Zadzwoń – +48 510 229 550 i Dowiedz się Więcej!

Nasza Firma Oferuje Najwyższy Poziom Szkoleń

Szkolenia Dla Firm i Klientów Indywidualnych. Zadzwoń i Dowiedz się Więcej!

+48 510229550