Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
    • Brak produktów w koszyku.

Ochrona środowiska w firmie

Szkolenia BHP – ochrona środowiska w firmie – zobacz terminy składania sprawozdan

Każda firma prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z prawem zobowiązana jest do prawidłowego i niezagrażającego srodowisku postępowania z odpadami powstałymi w zakładzie pracy. Dotyczy to także firm jednoosobowych. Jedynie wytwarzanie odpadów komunalnych zgodnie rozdziałem 20 katalogu odpadów zwolnione jest z prowadzenia ewidencji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych dla potrzeb ewidencji odpadów.

w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Podstawa prawna – ochrona środowiska w firmie