Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Terminy sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska 2021

  • Home
Businessman
Niektóre obowiązujące terminy złożenia sprawozdań w zakresie ochrony środowiska w Firmie:

 

28 luty 2021– Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza. – strona internetowa do złożenia sprawozdania: https://krajowabaza.kobize.pl/

dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Np. piec ciepłowniczy, środki transportu, agregat prądotwórczy, spawalnicze stanowisko, komorę lakierniczą itp.

28 lutego mija termin opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań. Wysokość opłaty:

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców),
  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

15 marca 2021:

a) złożenie rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami

b) Wpłacenie opłaty produktowej za 2020 r. przez wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy

c) Wpłacenie opłaty produktowej za 2020 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.

d)Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *