Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

 • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
  • Brak produktów w koszyku.

Obsługa Księgowo-Kadrowa

PEŁNA OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI, KADR I PŁAC

Pomoc w uzyskaniu  subwencji, pożyczki z PFR, zwolnień podmiotowych.

KSIĘGA PRZYCHODÓW

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry VAT, rozrachunki
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja podatku VAT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Gwarantujemy przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia dokumentacji księgowej.

KADRY I PŁACE

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie listy płac
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • Ewidencja czasu pracy, planów pracy
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy
 • Wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy (w tym wystawianie skierowań na badania wstępne i okresowe)

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

 • Delegacje krajowe i zagraniczne
 • Zczytywanie kart kierowcy i tachografów
 • Nadzór nad terminami

ROZLICZENIE CUDZOZIEMCÓW