Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
    • Brak produktów w koszyku.

Nowości w BHP

paragraf

25 września 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492). które zacznie obowiązywać z dniem 25 marca 2020 r. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych, przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych oraz przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku. Zgodnie z rozporządzeniem prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji, według wytycznych rozporządzenia.

9 październik 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie przesunęło w czasie ważność imiennych uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi które obecnie zachowają ważność według schematu:

1)wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2020 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;
3) wystawione od dnia 31 grudnia 2021 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027r

Trzeba jednak pamiętać, że Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydanego do dnia 1 czerwca 2019 r. należy złożyć w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r.

25 czerwiec 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071). zmieniające zakres protokołu powypadkowego. Formularze według nowego wzoru obowiązkowo muszą być stosowane od dnia 1.01.2020r.

20.07.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.07.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do obecnego zakresu regulacji w ustawie z 5.01.2011 o kierujących pojazdami, wprowadzonego art. 30 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

9.07.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Akt prawny ma na celu wprowadzenie możliwości stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewniania profilaktycznych posiłków. Zmiana podyktowana jest rozwojem usług w dziedzinie gastronomii oraz zapotrzebowaniem pracodawców na dopuszczenie stosowania dostępnych obecnie sposobów zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych w czasie pracy. Zmiana umożliwi wykorzystanie dowolnego sposobu zapewnienia posiłków, zamiast dotychczasowego stosowania dwóch alternatywnych. Rozporządzenie nie przewiduje zmian ani w zakresie przesłanek uzasadniających zapewnienie posiłków, ani wymogów dotyczących ich wartości odżywczych.

28.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.05.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który zacznie obowiązywać z dniem 1.09.2019 r.). Zmianie m.in. uległ wzór Karty Szkolenia Wstępnego

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *