Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Zadzwoń: (+48) 510 229 550
    • Brak produktów w koszyku.

Ważne zmiany w BHP 2019

  • Home
paragraf

20.07.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.07.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do obecnego zakresu regulacji w ustawie z 5.01.2011 o kierujących pojazdami, wprowadzonego art. 30 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

9.07.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Akt prawny ma na celu wprowadzenie możliwości stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewniania profilaktycznych posiłków. Zmiana podyktowana jest rozwojem usług w dziedzinie gastronomii oraz zapotrzebowaniem pracodawców na dopuszczenie stosowania dostępnych obecnie sposobów zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych w czasie pracy. Zmiana umożliwi wykorzystanie dowolnego sposobu zapewnienia posiłków, zamiast dotychczasowego stosowania dwóch alternatywnych. Rozporządzenie nie przewiduje zmian ani w zakresie przesłanek uzasadniających zapewnienie posiłków, ani wymogów dotyczących ich wartości odżywczych.

28.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.05.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który zacznie obowiązywać z dniem 1.09.2019 r.). Zmianie m.in. uległ wzór Karty Szkolenia Wstępnego

25.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Formularze sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *