Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Brak produktów w koszyku.

Usługi PPOŻ

Ppoż w zakładzie pracy

Ochrona przeciwpożarowa to jeden z ważniejszych tematów, związanych z bezpieczeństwem w zakładzie pracy. Często jednak pomija się kwestie zagrożenia pożarowego, a pracownicy nie są szkoleni w zakresie odpowiedniego reagowania na nie. Warto uświadomić sobie, że usługi ppoż mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo osób codziennie przebywających w danym budynku. W ramach działań ppoż organizowane są kursy, instruktaże, a także wykonywane jest znakowanie placówki i rozmieszczanie sprzętu gaśniczego. Dobrym pomysłem jest również zorganizowanie próby ewakuacji, która pokaże ewentualne błędy przy opuszczaniu budynku i uświadomi wszystkim znaczenie ochrony przeciwpożarowej.

Usługi ppoż na najwyższym poziomie

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze sprawdzonych usług ppoż, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Działamy między innymi na terenie miasta Łódź i w innych obszarach centralnej Polski. Kompleksowo zajmiemy się bezpieczeństwem w Państwa zakładzie pracy, m.in. prowadząc szkolenia i sporządzając instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Firma nasza w ramach prowadzonych działań szkoleniowych i prewencyjnych w zakładach pracy oferuje usługi p-poż  na najwyższym poziomie.

W ramach naszych usług p-poż  i szkoleń ppoż oferujemy:

 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa
  • Pożarowego jest niezbędna dla obiektów lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe, dla budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produkcyjnych, magazynowych, a także inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wystąpienia wybuchu, lub ich kubatura bądź jego fragmentu, będącego odrębną strefę pożarową wynosi ponad 1000 m3 /nie odnosi się obiektów inwentarskich/;
   kubatura brutto budowlanego obiektu inwentarskiego przekracza 1500 m3;
   obszar strefy pożarowej obiektu niebędącego budynkiem wynosi przeszło 1000 m2. jest ona wymagana Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizacja według potrzeb.

   Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument wymagany w okresie użytkowania obiektu począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

 • Rozmieszczanie sprzętu ppoż, oznakowanie zakładu pracy.
 • Organizację i przeprowadzenie próbnej ewakuacji z dokumentacją wideo  zarówno z ziemi jak i powietrza.
 • Obliczanie dla potrzeb ubezpieczyciela odporności ogniowej budynków
 • Przeprowadzamy kursy ppoż w zakładzie pracy
 • Na życzenie Państwa w ramach kursu ppoż jest możliwość zorganizowanie pokazu działania gaśnic oraz praktyczne użycie gaśnic w ramach szkolenia ppoż przez pracowników Państwa Firmy
 • Sporządzanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
  • Zagrożenie wybuchem związane jest z materiałami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub uwalnianymi przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły oraz materiałami stosowanymi do budowy urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów. najprostszym przykładem gdzie może występować atmosfera wybuchowa to stacje paliw, przetaczania benzyn, miejsce przechowywania butli z gazem, czy nawet miejsce ładowania akumulatorów przemysłowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

W ramach usługi p-poż oferujemy również przeglądy i konserwację podręcznego  sprzętu ppoż (gaśnice, hydranty wewnętrzne).