Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Author: ppdesignstudio

Baza danych o produktach i opakowaniach

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531). W Rozporządzeniu jest szereg nowych zwolnień dla kolejnych podmiotów które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Zarówno pełnej jak i uproszczonej. Tu […]

Zobacz więcej